ทำความดีแล้วได้อะไร?

ทำความดีแล้ว ได้อะไร? ทำไมถึงต้องทำความดี? 

  1. เป็นคนดี เป็นตัวอย่างที่ดี ของครอบครัว ของหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด และของชาติ
  2. เอาความดีที่ได้ทำ ไปฝากไว้กับธนาคารความดีของหมู่บ้าน เป็นการสะสมความดี เมื่อมีความขัดสนในสิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน ท่านสามารถถอนความดีที่ฝากไว้เป็นสิ่งของที่ต้องการได้ “ทำความดีให้มีคุณค่า ถึงเวลาขัดสน แลกเป็นมูลค่าสิ่งของที่ต้องการได้” หมายถึง ทำความดี แล้วได้ดี และยังได้สิ่งของที่ต้องการเป็นผลตอบแทนต่อสิ่งดีดี ที่ท่านได้ทำไว้ด้วย
  3. ผลตอบแทน จากการทำความดี นอกจาก ข้อ 1 และข้อ 2 แล้ว ความดีที่ท่านได้ทำสะสมไว้ จะใช้เป็นเกณฑ์ หรือคะแนน ในการพิจารณาให้ความช่วยเหลือ สงเคราะห์ สนับสนุน ในด้านต่างๆ จากธนาคารความดี หรือจากหมู่บ้าน หรือจากหน่วยงานภายนอกอื่นๆ
  4. สำหรับเด็กและเยาวชนที่ทำความดี มีคะแนนสะสมฝากไว้กับธนาคารความดี จะได้รับผลตอบแทนเป็นทุนการศึกษา ในทุกๆปี
  5. ความดีมีอะไรบ้าง? แล้วจะทำความดีได้อย่างไร? ยกตัวอย่างเช่น

            การทำความดี ในส่วนร่วม เช่น ช่วยกันพัฒนา วัด หมู่บ้าน ช่วยงานบุญ งานปอย งานศพ งานต่างๆที่เป็นส่วนร่วม ฯลฯ

            การทำความดีในครอบครัว เช่น มีความประพฤติ ปฏิบัติดี เป็นตัวอย่างที่ดี ไม่มี ไม่ยุ่งเกี่ยวกับอบายมุขทั้งปวง ภายในครอบครัว ในหมู่บ้าน ฯลฯ

            การทำความดีต่อตนเอง ในการดูแลสุขภาพ กินอาหารมีประโยชน์ ไม่ดื่มสุรา สูบบุหรี่ ร่วมกินกรรมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง และร่วมกิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ เช่น การปลูกผักส่วนครัว ผักปลอดสารเคมี การตำข้าวกล้อง การทำถ่านอัดแท่ง การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ การลดค่าใช้จ่ายของตนเองและของครอบครัวที่ไม่จำเป็นได้ การออกกำลังกาย การให้ความช่วยเหลือสงเคราะห์ แบ่งปันการรวมกลุ่มกันทำกิจกรรมต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อกลุ่ม ต่อครอบครัว และต่อหมู่บ้าน ฯลฯ

6.  ถ้าท่านมีความประสงค์จะ “ทำความดี เพื่อถวายให้พระเจ้าอยู่หัว” ตามตัวอย่างดังกล่าวนี้ ท่านสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการ “ทำความดี เพื่อเป็นศักดิ์ เป็นศรี แก่ ตนเอง และครอบครัว” ได้

Advertisements

4 ตอบกลับที่ ทำความดีแล้วได้อะไร?

  1. reindeer พูดว่า:

    เป็นคนดีกันเถอะ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s