ผลการดำเนินการธนาคารความดีเชียงราย

ผลการดำเนินงานธนาคารความดีเชียงราย

  1. ณ วันนี้มีความดีของสมาชิก 788 คน ของ 3 ธนาคารความดี 7 หมู่บ้าน 1 โรงเรียนในตำบล มีความดีฝากรวมกันได้มากกว่า 40,000 กว่าความดี
  2. สมาชิกธนาคารความดี ที่ได้เข้าร่วมโครงการบอกว่า มีความสุขใจ มีความภาคภูมิใจตนเอง มีความคิดมองโลกในแง่ดีขึ้น เป็นตัวอย่างที่ดีกับลูกหลานมองเห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตัว ทำให้เข้าใจผู้อื่นมากขึ้น เกิดความเข้าใจและไว้วางใจกันในครอบครัวในชุมชนมากขึ้น ได้เรียนรู้บทบาทหน้าที่ของแต่ละคน และเกิดความสามัคคี ร่วมแรงร่วมใจกัน เป็นหมู่คณะเพิ่มมากขึ้น เป็นการกระตุ้นส่งเสริมให้คนอยากทำความดีในหมู่บ้านมากขึ้น
  3. เด็กและเยาวชน กิจกรรมความดีอย่างต่อเนื่องทุกเดือนร่วมกับ คณะกรรมการหมู่บ้าน กองทุนสวัสดิการชุมชน และ อผส.
  4. เราจะทำความดีกันในอีก 12  เดือนข้างหน้า ให้ได้ครบ 84,000 ความดี โดยจะนำความดีไปทูลเกล้าถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระเจ้าอยู่หัวก่อนวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2554
  5. ดอกผลความดีที่ได้รับกลับมา จากการสะสมความดีเป็นสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน
Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s