เกณฑ์การทำความดี

เกณฑ์การทำความดี แบ่งเป็น 5 หมวด ดังนี้

หมวดความดี 1 การมีส่วนร่วม (5 ความดี)

            เช่น ร่วมพัฒนาวัด พัฒนาวัด พัฒนาหมู่บ้าน ร่วมงานส่วนรวมหมู่บ้าน ร่วมงานบุญ งานปอย ร่วมงานศพภายในหมู่บ้าน เป็นต้น

หมวดความดี 2 การเสียสละ (5 ความดี)

            เช่น แรงกาย แรงทรัพย์ เพื่อส่วนรวม จิตอาสา ไปเยี่ยม ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย ผู้ยากไร้ แนะนำความรู้ การส่งเสริมสุขภาพ การส่งเสริมอาชีพ การช่วยเหลือ การแบ่งปัน เป็นต้น

หมวดความดี 3 การปฏิบัติดี มีคุณธรรม (10 ความดี)

            เช่น วันสำคัญพุทธศาสนา(เข้าพรรษา วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา) วันพระในพรรษา ร่วมฟื้นฟู ภูมิปัญญา วัฒนธรรม ร่วมกิจกรรมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง การทำปุ๋ยหมักอินทรีย์ การปลูกผักสวนครัว ร่วมกิจกรรมกลุ่ม เครือข่ายต่างๆ เป็นต้น

หมวดความดี 4 การสร้างเสริมสุขภาพ (10 ความดี)

            เช่น ตำข้าวกล้อง กินข้าวกล้อง ดื่มน้ำข้าวกล้อง ดื่มน้ำสมุนไพร กินผักปลอดสารเคมี กินผลไม้ตามฤดูกาล ออกกำลังกายสัปดาห์ละ 2-3 ครั้ง เลิกดื่มน้ำอัดลม ลดอาหารหวานมันเค็ม เลิกกินขนมกรุ๊บกรอบ จัดการขยะสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

 หมวดความดี 5 ลด ละ เลิก บุหรี่ สุรา ยาเสพติด (300-500 ความดี)

            เช่น การ ลด ละ เลิก สุรา ยาเสพติด และอบายมุขทุกชนิด

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s