ใบสมัครเข้าร่วมธนาคารความดีเชียงราย

ใบสมัครเข้าร่วมทำความดี  เพื่อถวายพระเจ้าอยู่หัว 

ธนาคารความดี บ้านเหมืองหลวง หมู่ที่ 9 ต.ป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย

             

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/ด.ญ./ดช.)………………………….อายุ…..ปี บ้านเลขที่……

มีความประสงค์สมัครเข้าร่วมโครงการ “ทำความดี เพื่อถวายพระเจ้าอยู่หัว” กับธนาคารความดี บ้านเหมืองหลวง หมู่ที่ 9 ต.ป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย

            ข้าพเจ้า มีความประสงค์สมัครเข้าร่วมโครงการนี้ ด้วยความดี มีคุณธรรม ด้วยบุญกุศล

                                                ลงชื่อ……………………………………………..ผู้สมัคร

                                    (นาย/นาง/นางสาว/ดญ./ดช……………………………………)

กรณีเด็ก ที่อายุไม่ถึง 15 ปีบริบูรณ์ ให้ผู้ปกครองให้การรับรองว่าข้าพเจ้าเกี่ยวข้องเป็น………………ของ เด็กหญิง เด็กชาย ชื่อ …………………………………………………..อายุ……….ปี ขอรับรองและยินดีให้เด็ก เข้าร่วมโครงการนี้ จึงขอลงนามไว้ดังนี้

                                                  ลงชื่อ……………………………………………..ผู้ปกครอง

                                              (นาย/นาง/นางสาว…………………………………………….)

 

 

การสมัครเข้าร่วมโครงการ ท่านสามารถสมัครได้ที่

 กลุ่มเด็ก เยาวชน

            สมัครได้ที่       นางสาวศรีสุดา  ยศมูล ประธานเด็ก เยาวชน บ้านเหมืองหลวง

หมู่ที่ 9 ต.ป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย

กลุ่มผู้สูงอายุ

            สมัครได้ที่       พ่อหนานศรีเมือง  ใจมูล  ประธานผู้สูงอายุ บ้านเหมืองหลวง หมู่ที่ 9 ต.ป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย

กลุ่มวัยกลางคน

            สมัครได้ที่       พ่อหลวงวาส ยศวิทยากุล ผู้ใหญ่บ้าน บ้านเหมืองหลวง หมู่ที่ 9

ต.ป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s